PKN
PKN De Lege Geaën
 
Krystnachttsjinst Krystnachttsjinst
De Krystnachttsjinst op 24 december 2019 is yn de St. Maartenstsjerke yn Sibrandabuorren, en begjint om 21 oere.

Thema fan dizze tsjinst is ’Stille nacht, veilige nacht’.

De muziek wurdt fersoarge troch Bernhard Abma, Fenna Dijkstra, Bauke Kalma en Etta Dotinga.

We sjonge moaie llieten en nei ôfrin is der waarme poeiermolke en glühwein.

Eltsenien is fan herte wolkom.
terug
 
 

Kerkdienst Westereinkerk Tersoal
datum en tijdstip 15-12-2019 om 9.30
Heilig Avondmaal meer details

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 22-12-2019 om 9.30
Koffie na meer details

Kerstnachtdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 24-12-2019 om 21.00
meer details

 
Eerste Advent zondag

gemaakt door Baukje Landman en Marieke Batteram
 
Eeuwigheidszondag

Gemaakt door Baukje Landman en Marieke Batteram
 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.