PKN
PKN De Lege Geaën
 
archiefwerk archiefwerk

Na een aantal jaren, is het archief van de kerken in de streek zolangzamerhand op orde. De stukken zijn opgeborgen in archiefdozen en opgeslagen in twee kasten. Tot nu toe zijn een tachtigtal dozen gevuld met notulenboeken, papieren enz..
Het archief is verdeeld in vier categorieën. Kerkrentmeesters, Kerkenraad,  Diaconieën en Andere Archieven. In andere archieven zijn opgeborgen de notulenboeken van bijvoorbeeld de vrouwenverenigingen uit de verschillende dorpen, jongelingsverenigingen, zondagsscholen, etc. maar ook jaargangen van hert Kerkblaadje. Het eerste kerkblaadje is van 1968.
Veel oude boeken, zoals doop- trouw- en lidmaten boeken zijn naar Tresoar (voorheen het Ryksargyf) gebracht. In deze serie zijn er veel die in 1772 beginnen De doop- trouw-  en lidmaten boeken van Goenga, Gauw en Offingawier zijn gecombineerd, evenals Sijbrandaburen en Terzool. Deze gegevens zijn  (of worden)  via internet te raadplegen. In ieder dorp hield echter de kerkvoogdij zijn eigen administratie bij. De kerkvoogdijen waren per dorp zelfstandig en bestonden toen nog uit drie kerkvoogden en zes notabelen per dorp!  De notulenboeken en de ontvangst-  en uitgavenboeken geven een interessant beeld van het kerkelijk leven door de tijd.
Naar het archief van Tresoar te Leeuwarden zijn al eerder uit onze streek, stukken gebracht. Zo vindt men de notulenboeken van de Gereformeerde Kerk Goenga Gauw en Offingawier, beginnend in 1886, en bijvoorbeeld een Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van de Christelijke school te Gauw, uit 1945.
Ook bij de Burg. Gemeente zijn ooit archieven/ notulenboeken van de kerkelijke gemeente in bewaring gegeven.

Joh. Y .v.d.Goot

terug
 
 

Kerkdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
H.Avondmaal
Gezinsdienst
Koffie na meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.