PKN
PKN De Lege Geaën
 
Brieven Classis Fryslân Brieven Classis Fryslân

Nieuwsbrief Classis Fryslan 06 [16-06-2023]

Vijf jaar classisdominee Fryslân [mei 2023]

Nieuwsbrief Classis Fryslan 05 [26-05-2023]
 
lees meer »
 
Pinksterboodschap Wim Beekman Pinksterboodschap Wim Beekman
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.

Godslamp
Afgelopen bijna vijf jaar bezocht ik de meeste van uw kerkenraden en uw voorgangers. In de gesprekken ben ik onder de indruk geraakt van de wijze waarop u de Godslamp brandend houdt in de steden en de dorpen waar u leeft en met elkaar kerk bent.

Met kerkdiensten die u week in week uit viert, soms met een ruim aantal gemeenteleden, soms met een kleine, trouwe groep gelovigen. Met Bijbelverhalen die u leest, liederen die u zingt, gebeden die u opzendt, en met de gemeenschap die u samen beleeft.

U vertelde mij altijd over de vreugden van uw gemeente. Dat waren er veel, en ze waren groot. Deze inspireren u gemeente te zijn en te blijven. Weliswaar niet zonder zorgen over de toekomst, daarover vertelde u mij ook.
lees meer »
 
Jaarverslag Classis Fryslân 2018-2019 Jaarverslag Classis Fryslân 2018-2019
Hier kunt u het jaarverslag van Classis Fryslân 2018-2019 downloaden (=link)
 
Informatie over: Hulp aan Oekraïne  Informatie over: Hulp aan Oekraïne 

In maart is er Informatie gegeven over de Hulp aan Oekraïne. We zijn nu enkele weken verder en nog steeds is er oorlog! Wat hebben wij gedaan?

Eén uit de groep heeft een Webinar gevolgd, georganiseerd door de Classis Fryslân, daarin deelden de deelnemers van de verschillende PKN kerken in Fryslân hun ervaringen op het gebied van, met name de opvang van mensen uit Oekraïne. 
Daarnaast hebben we ervaringen en ideeën uitgewisseld met Baukje de Groot (Graach Dien) uit Scharnegoutum. Afgesproken dat we elkaar op de hoogte houden en zoveel mogelijk inspelen op vragen die op ons afkomen met betrekking tot opvang van mensen uit Oekraïne. 
Wat we verder hebben afgesproken is, om de kerk in Gau op de maandagavond niet meer open te stellen en de klok dan niet meer te luiden. Daarvoor in de plaats willen we in de diensten op zondag meer aandacht besteden o.a door middel van een speciale kaars aan te steken tijdens de dienst. Op deze manier willen we betrokken blijven bij de situatie van (alle) Vluchtelingen en bidden om vrede in Oekraïne en Rusland, maar ook  wereldwijd!
 
Pieter Fokkens, Sybren Abma, Hendrika Heeringa, 
Bernard Abma, Sibbel de Jong en Gerda Janssen


PKN De Lege Geaën
Maart 2022 - Brief Oekraïne aan Doarpsbelangen

Kerk in Actie
Samen in actie voor Oekraïne [giro 555]
 
 

Kerkdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 17-12-2023 om 09.30 uur
3e Advent, Heilig Avondmaal, koffie na de dienst meer details

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 24-12-2023 om 09.30 uur
4e Advent meer details

Kerstavond Goënga
datum en tijdstip 24-12-2023 om 19.00
meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.