PKN
PKN De Lege Geaën
 
Archief kerken in DLG

Archief kerken in DLG

De heer Joh. van der Goot van Goënga heeft een archief van de kerken in de Lege Geaën. Hieronder een stukje door hem geschreven. Zo nu en dan proberen hier wat extra informatie over het archief te vermelden. Historische hoogtepunten, dieptepunten en wat het archief maar biedt.

 
archiefwerk archiefwerk

Na een aantal jaren, is het archief van de kerken in de streek zolangzamerhand op orde. De stukken zijn opgeborgen in archiefdozen en opgeslagen in twee kasten. Tot nu toe zijn een tachtigtal dozen gevuld met notulenboeken, papieren enz..
Het archief is verdeeld in vier categorieën. Kerkrentmeesters, Kerkenraad,  Diaconieën en Andere Archieven. In andere archieven zijn opgeborgen de notulenboeken van bijvoorbeeld de vrouwenverenigingen uit de verschillende dorpen, jongelingsverenigingen, zondagsscholen, etc. maar ook jaargangen van hert Kerkblaadje. Het eerste kerkblaadje is van 1968.
Veel oude boeken, zoals doop- trouw- en lidmaten boeken zijn naar Tresoar (voorheen het Ryksargyf) gebracht. In deze serie zijn er veel die in 1772 beginnen De doop- trouw-  en lidmaten boeken van Goenga, Gauw en Offingawier zijn gecombineerd, evenals Sijbrandaburen en Terzool. Deze gegevens zijn  (of worden)  via internet te raadplegen. In ieder dorp hield echter de kerkvoogdij zijn eigen administratie bij. De kerkvoogdijen waren per dorp zelfstandig en bestonden toen nog uit drie kerkvoogden en zes notabelen per dorp!  De notulenboeken en de ontvangst-  en uitgavenboeken geven een interessant beeld van het kerkelijk leven door de tijd.
Naar het archief van Tresoar te Leeuwarden zijn al eerder uit onze streek, stukken gebracht. Zo vindt men de notulenboeken van de Gereformeerde Kerk Goenga Gauw en Offingawier, beginnend in 1886, en bijvoorbeeld een Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van de Christelijke school te Gauw, uit 1945.
Ook bij de Burg. Gemeente zijn ooit archieven/ notulenboeken van de kerkelijke gemeente in bewaring gegeven.

Joh. Y .v.d.Goot

 
ds. Mac Pherson ds. Mac Pherson
Naast het pad naar de kerk in Goenga staan al jaren twee grafstenen. Hier liggen begraven ds. Mac Pherson en zijn echtgenote. Mac. Pherson was negenendertig jaar predikant, waarvan 26 jaar (!) in deze gemeente  (Go, Ga en Off.) Deze achternaam komt niet veel voor, in 2007 droegen 20 mensen in Nederland deze naam. De naam is vermoedelijk met Schotse Regimenten in 1700 in Nederland gekomen.
Zijn tijdgenoten in de streek, waren in Herv. Sibrandbuorren c.a. dr. W Swart predikant, en ds. P. Eringa Ger. predikant te  Gauw. In het archief zijn, van Mac Pherson, twee bundels preken gevonden, in een prachtig fijn  handschrift. Samen met veel persoonlijke papieren over b.v. kerkelijke examens, zijn deze naar het Rijksarchief gebracht.
Op 17 november 1917 overlijdt ds. Mac Pherson, ruim 66 jaar, "na een lang en smartelijk lijden, in een blijmoedig geloofsvertrouwen", zo schrijven de negen kerkvoogden van de drie dorpen.
In de Leeuwarder Courant staan de negen kerkvoogden allemaal onder de advertentie.
 
Joh. Y.v.d. Goot
 
 

Kerkdienst De Potten
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
Koffie na meer details

Kerkdienst De Potten
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
Koffie na meer details

Kerkdienst De Potten
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
Koffie na meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.