PKN
PKN De Lege Geaën
 
Kopij Bijeen Kopij Bijeen
Inleveren op de woensdag voor de eerste vrijdag van de nieuwe maand.

Kopij sturen naar: info@pkn-dlg.nl


Nieuwe data Bijeen: 
 • 3 juli
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december
 • 8 januari (niet op 1 januari)
 • 5 februari
 • 5 maart
 • 2 april
 • 14 mei
 • 4 juni
 • 2 juli
 • 3 september
 
Digitale nieuwsbrief: BIJEEN Digitale nieuwsbrief: BIJEEN
Elke drie weken verschijnt het digitale kerkblad ‘Bijeen’. Deze bevat actuele informatie betreffende kerkdiensten en activiteiten en ander nieuws uit de gemeente.Ook ‘lief en leed’ berichten uit de gemeente kunt u hierin aantreffen. Ook een ‘gebed of gedicht’ ontbreekt niet. Het geheel wordt aantrekkelijk gemaakt met foto’s of plaatjes. 

Redactie vanuit de kerkenraad bestaat uit:
Sibbel de Jong - Schootstra, Goaïingea tel. 06-18110181 email: scriba.dlg@gmail.com
Hendrika Jellema - Hofstee, Gauw tel. 0515-416067 email: hh.jellema@ziggo.nl
                                                                                               
Kopij voor het kerkblad ‘BIJEEN’ kan worden gemaild naar: info@pkn-dlg.nl of schriftelijk ingeleverd worden bij  mw. Afke A. van der Goot - Algera, De Boppeslach 1 8628 EK Goaiïngea.
De lay-out wordt verzorgd door Jehannes Bokma en Anke-Marij van Raalte, p/a De Greide 5 9014 CM Tersoal  tel. 0515-521490  

Wilt u ook het digitale kerkblad ‘BIJEEN’ gratis via email ontvangen, dan kunt u uw verzoek sturen naar de redactie van ‘Bijeen’ email: info@pkn-dlg.nl                          
Diegenen die géén computer hebben maar toch ook het kerkblad ‘BIJEEN’ willen ontvangen, kunnen dit aanvragen via de wijkouderling of wijkdiaken. Zij zorgen ervoor dat Anke-Marij van Raalte en de bezorgers hiervan bericht krijgen. De kosten zijn € 7,50 per jaar en u wordt vriendelijk verzocht om dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL43RABO035.95.07.956 t.n.v. Protestantse Gemeente "De Lege Geaen" te Gauw.
Kopiëerders van ‘Bijeen’
⦁ Baukje Landman - Jacobi   Offenwier      tel. 0515-531667  
⦁ Dirkje Winia - Hoekstra       Offenwier      tel. 0515-413472
⦁ Martje Gerbrandij – Winia  Goaiïngea      tel. 0515-521924    
De “BIJEENS” worden bij de bezorgers gebracht door de kopieerders van “Bijeen”  
Bezorgers van ‘Bijeen’ per dorp                                                                   
• Goaiïngea:           mv. F. van der Meer-van der Ploeg tel. 0515-419563
• Offenwier:            dhr. A. Landman                      tel. 0515-531667
• Gau:                     dhr. F. Faber sr.                      tel. 0515-521879
• Sibrandabuorren: dhr. A. Terpstra                       tel. 0515-521828
• Tersoal:                mw. Y.H. Buma –Kramer        tel. 0515-521538
Verzending per post door mw. F. van der Meer – van der Ploeg, Goaiïngea  tel. 0515-419563      
 
 

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9.30 uur
Vredesweek meer details

Kerkdienst Goënga
datum en tijdstip 03-10-2021 om 9.30 uur
Israëlzondag meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.