PKN
PKN De Lege Geaën
 
Kopij Bijeen Kopij Bijeen
Inleveren op de woensdag voor de eerste vrijdag van de nieuwe maand.
Behalve in augustus: kopij inleveren op 28 augustus en daarna op 2 oktober

Kopij sturen naar:
 
 
Digitale nieuwsbrief: BIJEEN Digitale nieuwsbrief: BIJEEN
Elke drie weken verschijnt het digitale kerkblad ‘Bijeen’. Deze bevat actuele informatie betreffende kerkdiensten en activiteiten en ander nieuws uit de gemeente.Ook ‘lief en leed’ berichten uit de gemeente kunt u hierin aantreffen. Ook een ‘gebed of gedicht’ ontbreekt niet. Het geheel wordt aantrekkelijk gemaakt met foto’s of plaatjes. 

Redactie vanuit de kerkenraad bestaat uit:
Sibbel de Jong - Schootstra, Goaïingea tel. 06-18110181 email:
Hendrika Jellema - Hofstee, Gauw tel. 0515-416067 email:
                                                                                               
Kopij voor het kerkblad ‘BIJEEN’ kan worden gemaild naar: of schriftelijk ingeleverd worden bij  mw. Afke A. van der Goot - Algera, De Boppeslach 1 8628 EK Goaiïngea.
De lay-out wordt verzorgd door Jehannes Bokma en Anke-Marij van Raalte, p/a De Greide 5 9014 CM Tersoal  tel. 0515-521490  

Wilt u ook het digitale kerkblad ‘BIJEEN’ gratis via email ontvangen, dan kunt u uw verzoek sturen naar de redactie van ‘Bijeen’ email:                           
Diegenen die géén computer hebben maar toch ook het kerkblad ‘BIJEEN’ willen ontvangen, kunnen dit aanvragen via de wijkouderling of wijkdiaken. Zij zorgen ervoor dat Anke-Marij van Raalte en de bezorgers hiervan bericht krijgen. De kosten zijn € 7,50 per jaar en via kerkbalans wordt gevraagd om dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL43RABO035.95.07.956 t.n.v. Prot. gemeente ‘De Lege Geaën’  te Gauw.
Kopiëerders van ‘Bijeen’
⦁ Baukje Landman - Jacobi   Offenwier      tel. 0515-531667  
⦁ Dirkje Winia - Hoekstra       Offenwier      tel. 0515-413472
⦁ Martje Gerbrandij – Winia  Goaiïngea      tel. 0515-521924    
De “BIJEENS” worden bij de bezorgers gebracht door de kopieerders van “Bijeen”  
Bezorgers van ‘Bijeen’ per dorp                                                                   
• Goaiïngea:           dhr. H. Meesters                      tel. 0515-412971
• Offenwier:            dhr. A. Landman                      tel. 0515-531667
• Gau:                     dhr. F. Faber sr.                      tel. 0515-521879
• Sibrandabuorren: dhr. A. Terpstra                       tel. 0515-521828
• Tersoal:                mw. Y.H. Buma –Kramer        tel. 0515-521538
Verzending per post door mw. F. van der Meer – van der Ploeg, Goaiïngea  tel. 0515-419563      
 
 

Kerkdienst Westereinkerk Tersoal
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9.30 uur
Vredesweek meer details

kerkdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9.30 uur
afscheid en bevestiging ambtsdragers 
koffie drinken na meer details

Kerkdienst Offenwier
datum en tijdstip 06-10-2019 om 9.30 uur
meer details

 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.