PKN
PKN De Lege Geaën
 
Hieronder een overzicht van onze diverse fotoalbums van kerkelijke activiteiten en bijzondere kerkdiensten.
 
De foto's in de fotoalbums zijn gemaakt door:
Doutzen Molenaar, Rommy Jorritsma, Harm van Gelderen, Sybren Abma,  Simon Buma, Auke Landman, Jehannes Bokma en Remmelt Bakker waarvoor dank!!
 
Klik op  "bekijk alle foto's"  van het desbetreffende item om het fotoalbum te bekijken.


 

Overstapdienst 16 juli 2023

Op 16 juli hebben 9 groep-8ers afscheid genomen van de kindernevendienst. In de kerk van Sibrandabuorren stond de gehele dienst in het teken van deze kinderen.
Voorafgaand aan de dienst is dominee van Blanken op school geweest om in groep 8 te praten over de dienst en met hen liedjes uit te zoeken. Zo hebben we in de dienst o.a. geluisterd naar het ‘Vliegerlied’.
Het thema van deze dienst was balans. De balans zoeken in je leven kan op bepaalde momenten heel lastig zijn. Zeker als er veel veranderd in je leven, zoals naar een nieuwe school gaan.
De groep-8ers hebben als aandenken een twister spel gekregen. Voor dit spel is veel balans nodig. Tijdens de dienst werd het spel al even uitgeprobeerd. De ochtend werd afgesloten met koffie/thee. Op de twister spellen zijn tijdens de koffie door o.a. meester Fedde, de kerkgangers en klasgenoten spreuken en wensen voor de groep-8ers op de twister spellen gezet.

Bekijk alle foto's
 
Bernewurk - Pottenbakkerij op 17 juni 2023

In de ochtend van 17 juni zijn we met tien kinderen naar pottenbakkerij ‘ De Koppenjan’ in Jubbega geweest.
Onder de bomen zijn we gestart met een heerlijke pannenkoek. De kinderen mochten hun pannenkoek versieren dus dat was al feest.
Na de pannenkoek hebben 6 kinderen op de draaischijf van de pottenbakker een potje of kaarsenstandaard gemaakt.
Noah Buma heeft twee prachtige kaarsen gemaakt. Iedere minuut doopte hij zijn kaars in kaarswax tot de juiste dikte.
De andere 3 kinderen hebben een bordje beschilderd. Het was een hele gezellige, creatieve middag! 

Bekijk alle foto's
 
Op reiske mei tsjerke 16 april 2023

Sneintemoarn 16 april jl. efkes foar achten kaam de ITS-bus it terrein opriden fan de famylje Postma yn Gau. Hjir stiene doe sa'n lytse 30 minsken te wachtsjen om fuort. De reis gie hjoed nei Ter Apel en Boertange. De sfeer siet der fuort goed yn en hielendal nei in lekker bakje kofje/thee mei in selsmakke stik appelcake. Om 10.00 oere waarden we ferwachte yn de kleastertsjerke fan Ter Apel en dat kaam precies út.
Ds. Hetty Boot gie foar yn dizze tsjinst en nei ôfrin wiene we útnoege om mei de gemeenteleden in bakje kofje te drinken. Foar sommigen fan harren wie dit wer efkes in moaie gelegenheid om Frysk te praten en it wie dan ek tige gesellich.

Om’t we om 13.00 oere in rûnlieding krigen troch it kleaster û.l.f. in gids, setten we rûn 12.00 oere ôf nei it ‘Boschhuis’, it restaurant op it terrein fan it kleaster en - sa’t letter bliken die – eartiids de bakkerij fan it kleaster. Hjir liet elts him of har it middeismiel goed smeitsje!

Om 13.00 oere waarden we by it kleaster opsplitst yn twa groepen en eltse groep gie ûnder lieding fan in gids troch it kleaster. Tige interessant en we seachen ús de eachen út! Wat in skiednis! Nei ôfrin noch efkes mei innoar op de groepsfoto foardat we wer yn de bus giene om richting Boertange te gean.

Fan 15.00 oan’t 16.30 oere ha we op ús gemak troch dit prachtige festingstedsje kuiere en wie der sels noch tiid foar it earste ysje fan it seizoen of kofje mei gebak op it terras. It waar wurke oergryslik mei oan de ûntspannen sfeer: we ha de hiele dei prachtich sinnich waar hân!

Om 16.30 oere sieten we allegear wer yn de bus en giene we op hûs oan. Rûn 18.15 oere wiene we wer yn Gau. We sjogge werom op in prachtige en foaral tige geselliche dei, wêr’t in soad lake is! De kommisje PIO, Tineke en Greet, bedankt foar de foartreflike tarieding en organisaazje. We geane takommend jier graach wer mei!

Bekijk alle foto's
 
De Passion yn Harns op 6 april 2023

p witte donderdag zijn we met de bus naar Harlingen afgereisd.
Met een mooie groep jeugd en ouders zijn we rond 18:30 met Fred onze chauffeur naar de havenstad gegaan. Het schoolreisgevoel was compleet met snoep en paaseitjes.
Bij de veerboothaven zijn we uitgestapt en moesten we een flink stuk wandelen om bij het podium uit te komen.
Rond 20:30 begon het spektakel, met de vertelling over het paasverhaal en de prachtige liedjes die erbij worden gezocht om het geheel af te maken.
Ondanks alle regen prachtig om mee te maken,  zo nu en dan leek het te stoppen die regen…. ook die zegen kwam van boven 😉

Bekijk alle foto's
 
Kind op schoot viering 19 maart 2023

Op zondag 19 maart was er een speciale viering voor de jongste kinderen met als thema “Lente”. Natuurlijk was iedereen welkom om samen deze dienst mee te beleven. We begonnen de dienst met een welkomstlied met beer Michiel. Vervolgens hebben we geluisterd naar het verhaal van De Zaaier. We konden kijken naar verschillende bakken met zand, stenen en distels. Er was ook een bak met goede vruchtbare grond, waar mooie bloemen konden groeien. Samen hebben we het lied “Weet je dat de lente komt?” gezongen.

Daarna was het tijd om met elkaar te knutselen. Er kon een mooie vlinder gemaakt worden, een ‘groei en bloei-bordje’, een bloem met daarin echte bloemzaadjes, of je kon ervoor kiezen om zelf lekker te gaan schilderen. Er zijn prachtige creaties gemaakt! De kinderen die klaar waren met knutselen gingen gezellig met elkaar spelen. Een aantal daagden dominee Michiel uit voor een potje tafelvoetbal, anderen gingen verstoppertje spelen.
 
Nadat iedereen klaar was met knutselen hebben we de ochtend afgesloten door samen pannenkoeken te eten. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, zeker voor herhaling vatbaar!

Bekijk alle foto's
 
Startdienst 18 september 2022

De warmte die de kerk soms kan geven hebben we ook ervaren op de startzondag in Sibrandabuorren. Buiten was het regenachtig en fris, maar binnen hadden we een mooi samenzijn. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over het thema “aan tafel”, wat ook het jaarthema is van de Protestantse kerken in Nederland.

We begonnen met elkaar aan tafel met een kop koffie en tijdens de dienst bleven we ook aan tafel zitten. We spraken met elkaar over waar je het over hebt wanneer je met elkaar aan tafel gaat? Wat kun je allemaal doen aan een tafel? Wie nodig je uit aan tafel?
Na een mooie viering waarbij ook ons nieuwe koor zichzelf voor een eerste keer liet horen (en dat smaakte naar meer) konden we kiezen: of we binnen spelletjes wilden doen; of we gewoon gezellig samen wilden zijn; of we het misschien aandurfden om toch nog even te voetballen buiten? Daarna hebben we met elkaar gegeten aan één lange tafel en zijn er ook nog wat kinderen naar buiten geweest voor een speurtocht. Al met al was het een geslaagde dag en een prachtige start om met elkaar na te denken over het thema “aan tafel”.

Foto's: Ypie van der Kooij en Joukje Greidanus

Bekijk alle foto's
 
Afscheid organist Willem Twijnstra - 27 maart 2022

Zondag 27 maart 2022 hebben we na de kerkdienst in Gau afscheid genomen van onze vaste organist Willem Twijnstra. Het bernewurk heeft een kunstwerk voor Willem Twijnstra gemaakt: een notenbalk met veelkleurige muzieknoten.

Op 14 april volgde de uitreiking van het draaginsigne in zilver en de bijbehorende oorkonde naar aanleiding van zijn afscheid als vaste organist van onze PKN gemeente “De Lege Geaën”.
Deze uitreiking is gedaan door kerkrentmeester Abe Postma.
De foto’s zijn gemaakt bij het orgel waar hij 25 jaar geleden zijn carrière bij onze kerk is begonnen, de Sint Maartenskerk Sibrandabuorren.

Bekijk alle foto's
 
Overstap dienst 21 juni 2020

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen 5-4-2020

Bekijk alle foto's
 


 

Kerkdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 17-12-2023 om 09.30 uur
3e Advent, Heilig Avondmaal, koffie na de dienst meer details

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 24-12-2023 om 09.30 uur
4e Advent meer details

Kerstavond Goënga
datum en tijdstip 24-12-2023 om 19.00
meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.