PKN
PKN De Lege Geaën
 
Preek 1-12-2019 Eerste Advent Preek 1-12-2019 Eerste Advent
Preek zondag 1 december 2019, De Eerste zondag van Advent- door Ds Jur Majoor
Thema: Wie maakt het licht?

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
‘It folk dat yn it tsjuster gean moast, hat in grut ljocht sjoen;
dy’t yn in lân wennen, swart as de nacht,
binne no fan it ljocht oer glânze.’ Jesaja 9 : 1

Gemeente, wíj zijn dat volk! En dat licht schijnt over óns! Dat licht maakt al het donker zichtbaar in onze wereld: armoede, ontrouw, strijd, haat en kwaad, nood en dood. We herkennen het allemaal: de kranten staan er vol van en soms is ons leven er ook vol van!
En dan begint vandaag de tijd van Advent. Die prachtige tijd van hoop en verwachting, dat het niet donker zal blijven. Het Licht is onderweg, naar ons toe!
Dit jaar is het thema van de Adventstijd: ‘Geef licht!’ Dat is zowel een gebed als een aansporing tegelijk! Je bidt erom dat jij in je leven het licht van Christus door mag geven en tegelijk wéét je dat je zelf geroepen bent om dat te dóen: licht geven aan andere mensen die leven in het donker! 
Wie maakt het licht? Wij geloven dat Gód ooit het licht schiep, want zonder licht geen leven! Het scheppingslicht roept ons tot leven. En tegelijk is het ook wéér een vraag aan ons, een appèl: wie van jullie gaat deze donkere wereld lichter maken? En hoe doe je dat? Het leven lichter maken voor de mens op je weg?
Deze zondag maken wij samen met de kinderen kennis met de profeet Micha. Hij gaat naar de stad Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. ‘Het is donker in de stad,’ zegt hij. Wat ís er veel onrecht in deze stad!
De kinderen vertelden het al: ‘Jullie doen elkaar verdriet, zo maak je de stad kapot. Micha zegt: Zo kan het niet!’
‘Maar het goede nieuws is dat het tóch weer licht kan worden.’ Dat is een hoopvol bericht. Maar wíe maakt het licht? Je zult zélf iets moeten doen om het licht te maken. Met de kracht van het geloof kán het!
          De profeet Micha gaat tekeer tegen maatschappelijk onrecht zoals het stelen van elkaars land. De mensen hebben kwaad in de zin en smeden boze plannen, zegt Micha. Waarom steekt het kwaad toch telkens de kop weer op in mensen? 
En als Micha de mensen oproept om hun leven te veranderen, is er weerstand!
Er is veel haat tegen God en Zijn gebod. Sommige mensen wíllen geen licht geven, maar blijven doorgaan met hun duistere praktijken. Lang geleden in Jeruzalem en nu nog steeds in onze wereld.
Het lijkt wel of mensen niet wíllen veranderen! Het ligt in de macht van mensen om kwaad te doen, zegt Micha. Ja, maar Godzijdank ligt het ook in onze macht om góed te doen! Wij kúnnen licht geven, zo zijn we gemaakt. Welk licht geef jij? Geeft u? Geef ik? 
Wie met Kerst zingt van vrede op aarde kan niet zonder de roep om Gods recht voor de mensen. Doe elkaar récht! Zet elkaar in de ruimte van de liefde!
Licht maken is elkaar récht doen!
Micha zegt: er is haat, daar word je niet vrolijk van. Maar al bén ik ook gevallen, tóch sta ik óp, ook al ís het donker om mij heen, de Héér is mijn licht!
Afgelopen vrijdag kwam nog die anekdote van ds. Buskes aan de orde. Hij deed trouw zijn huisbezoeken in Amsterdam. Maar niet iedereen wilde hem ontvangen. Maar toen hij eens aanbelde bij een gezin dat driehoog woonde, werd er van bovenaf geroepen ‘Wie is daar?’ antwoordde de dominee adrem: Ik ben de man van het licht! En zo kwam hij toch binnen! 
Het is beter om een kaars aan te steken, dan te klagen over de duisternis.
En daarom steken wij in deze weken van verwachting een licht aan, en nóg één en nóg één en nóg één – víer keer - en dán steken wij het grote licht van Kerst aan, van Jezus Christus die met zijn leven en werken lícht brengt in deze wereldnacht. Hij, die ook licht brengt in het donker van ieders persoonlijk leven!
Wij leven van het licht van Gods liefde. Wij leven van het licht dat Jezus verspreidt. In het evangelie van Johannes 8 staat: Jezus​ nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Zijn licht schijnt altijd, en het enige wat wij moeten doen, is op te passen dat er niets tussen komt, tussen ons en Jezus’ licht.
Liefde en licht gaan bij Jezus samen! Je kunt niet in het licht zijn en je medemens haten! Met Jezus is het Licht in deze wereld reddend verschenen! De duisternis gaat wijken, Zijn licht straalt overal.
Hij is de échte Man van het Licht! En wij mogen ons licht ontsteken aan het Zijne.
Niet alleen Philips is van de verlichting. Wij ook! Sluit je aan, maak verbinding! 
Wie licht wil geven, wie lichtdrager wil zijn, moet het eerst zelf ontvangen.
Het licht wordt ons geschonken. Wat doe je met dit aanbod? Stel je open, laat je leven erdoor verwarmen en verlichten. En dán kun je het doorgeven!

Het gaat komen, het eeuwig licht
om ons leven weer bij te schijnen,
warme gloed voor het evenwicht.
Vier dus allen de komst van ’t licht.

Lof zij U Christus! Amen.

 
terug
 
 

Kerkdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
H.Avondmaal
Gezinsdienst
Koffie na meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.