PKN
PKN De Lege Geaën
 
Een leraar en een vriend Een leraar en een vriend

Vorige maand las ik een boek over twee Joodse jongens die in New York wonen tegen het eind van de tweede wereldoorlog. Twee jongens uit verschillende religieuze groeperingen die elkaar toevallig treffen tijdens een potje honkbal. Je zou kunnen zeggen dat ze elkaar normaal gesproken nooit tegen zouden komen en dat ze ook zeker geen vrienden konden worden. De één is zoon van een Rabbijn en is ook voorbestemd om zijn vader op te volgen. De ander is zoon van een leraar die de Thora, de eerste vijf boeken uit de bijbel, nogal vrij uitlegt. Iets wat bij de Rabbijn absoluut ondenkbaar is.

lees meer »
 
Gemeenteavond 22 april a.s. Gemeenteavond 22 april a.s.
In verband met de komende gemeente-avond kunt u de link naar de financiële stukken, zoals de jaarrekeningen van gemeente en diaconie, hieronder vinden. 
Op de gemeente-avond van vorig jaar werd gevraagd om de vergaderstukken eerder in te kunnen zien.
De gemeente-avond wordt gehouden op maandag 22 april in de zaal bij de Westereintsjerke in Tersoal, om 8 uur ’s avonds.


Jaarrekening kerkrentmeesters
Jaarrekening diaconie
Agenda gemeente-avond
 
 
Koffieochtend april Koffieochtend april
Op vrijdag 19 april bent u welkom op de koffie-ochtend van deze maand! Deze keer hebben we afgesproken om in de kerk van Sibrandabuorren bij elkaar te komen. De aanvang is 10 uur en ds. Van Blanken heeft de leiding van het gesprek.
Van harte welkom!
 
Persbericht 4 mei – herdenking Persbericht 4 mei – herdenking
Via deze weg willen wij een ieder van harte uitnodigen voor de 4 mei herdenking, die vanuit de commissie ‘Kerk en Israël’ classis Fryslân wordt georganiseerd in de Petrustsjerke te Garyp.
Bij deze herdenking willen we in het bijzonder stilstaan bij de slachtoffers van de Shoah, maar uiteraard ook bij alle overige oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.
lees meer »
 
Van de Classis Van de Classis
Lês hjir de nijste Nijsbrief #2 fan de classis fan dû. Riemer Praamsma, classispredikant.
Nieuwsbrief Classis Fryslan 2024 #2 [maart 2024] (Frysk)
Kijk voor de Nederlandse versie onder het kopje Classis Fryslân
 
PIO (Programma voor Inspiratie en Ontmoeting) 2023-2024 PIO (Programma voor Inspiratie en Ontmoeting) 2023-2024
De PIO (Programma Inspiratie en Ontmoeting) werkgroep en ZWO (Zending Wereld Organisatie) werkgroep hebben gezamenlijk weer een programma gemaakt voor het seizoen 2023/2024. De volgende activiteiten gaan door bij voldoende belangstelling. 
 
lees meer »
 
De Stichting Kledingbus SWF De Stichting Kledingbus SWF
De Stichting Kledingbus SWF (Súdwest Fryslân) is een diaconaal project dat mogelijk werd gemaakt door in eerste instantie de RK parochie van Bolsward, een aantal fondsen en een aantal bedrijven, maar nu een oecumenisch project is.  De stichting is in 2016 begonnen met het ombouwen van een bus tot een mobiele tweedehands kledingwinkel/ontmoetingsplek. Vanaf juli 2017 rijdt deze Kledingbus volgens een vaste dienstregeling door Súdwest Fryslân. In de brief leest u de standplaatsen van de Kledingbus.

Het doel van de Kledingbus is om mensen met een smalle beurs te ondersteunen en om mensen met elkaar in contact te laten komen. De kleding wordt gratis aangeboden. De contacten ontstaan wanneer mensen kleding inbrengen of halen. Voor wie wil is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie, van gedachten te wisselen met medebezoekers en/of de vrijwilligers. Meer hierover kunt u lezen in de bijgaande BRIEF
 
 
Bijbelzondag Bijbelzondag
Bibelwis op Bibelsnein: alwer in súkses mei in protte harsensskraabjen
Snein 21 jannewaris ha wy yn Gau de Bibelsnein fierd, in wike earder as de offisjele datum. It tema wie: Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat (Psalm 113:3 NBV21). Fan wêr’t de sinne opgiet oant wêr’t hja wer ûndergiet binne der minsken dy de Bibel lêze en harren ynspirearje litte wolle troch Gods Wurd. En der waard fansels wer kollektearre foar it NBG. Op fersyk wie de Bibelkwis prolongearre. Nei de tsjinst en nei it earste bakje kofje gie it los. De kommisje hie 30 fragen opsteld, net allegearre like maklik, ja soms suver wat dreech. Moai wienen de reaksjes by in goed antwurd. Soks jout altyd foldwaning. Tank allegearre foar jim meidwaan.
De commissie, Janny, Grietsje, Gerke en Harmen
 
Tijd voor een feestje? Tijd voor een feestje?
Samen kerk zijn doen we niet alleen op zondag. Samen kerk zijn gaat de hele week door. We zien naar elkaar om, we gaan met elkaar in gesprek, kortom we hebben aandacht voor elkaar. De kerkdienst is een mooi moment in de week om ons geloof te versterken en te bezingen, maar een kerkdienst is voor sommige mensen een te grote drempel, daarom willen we die mensen een alternatief geven.
Daarover leest u meer via >>LEES MEER.
lees meer »
 
Ontspannen en inspirerend wandelen en/of fietsen Ontspannen en inspirerend wandelen en/of fietsen
Elke eerste maandag van de maand wandelt een aantal mensen uit De Lege Geaën in deze streek.
We wandelen ongeveer een uur vanaf verschillende plekken, ook bezoeken we een enkele keer een kerk. Tijdens de wandeling staan we even stil en luisteren naar een gedicht, na afloop van de tocht drinken we vaak koffie/thee met elkaar.
Soms gaan we de 3de maandagochtend van de maand fietsen. En net als bij het wandelen spreken we op een bepaald punt af (om 9.00 uur) om ongeveer 2 uur te fietsen in de omgeving. 
Wanneer je meer informatie wilt over het wandelen of fietsen, stuur dan een mail naar gerdajjanssen@gmail.com
 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

Kerkdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00 uur
Gezinsdienst
Koffie voor de dienst meer details

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09.30 uur
Fryske tsjinst
Kofje nei meer details

Kerkdienst Offenwier
datum en tijdstip 05-05-2024 om 9.30 uur
Wilhelmus zingen
Koffie na meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.