PKN
PKN De Lege Geaën
 
kerkdienst zondag 24 maart 2019 kerkdienst zondag 24 maart 2019

Let op: De kerkdienst van zondag 24 maart 2019 begint om 11.00 uur in Gau.
(en niet zoals eerder gemeld om 9.30 uur)

 
Bij de komende diensten Bij de komende diensten

Op 24 maart komt ds. Joh. De Waal uit Nijland naar de Nicolaastsjerke in Gau. De dienst begint om 11.00 uur. Ds. De Waal komt jaarlijks een keer bij ons om een dienst te leiden.

Ook in Gau is op 31 maart een Thomasviering. U kunt zich misschien herinneren dat zo'n soort dienst in het kader van 'Anders Vieren' een paar jaar geleden voor het laatst bij ons in de gemeente is gehouden. Zo'n dienst is echt een 'Anders vieren', maar mooi en 'nijskjirrich' om mee te maken, voor iedereen. Ds. Majoor heeft de leiding van het geheel.

Op de 5e zondag van de 40-dagentijd, op 7 april, is ds. Wim Warnar uit Heeg onze predikant. Hij is nog niet eerder bij ons in de gemeente geweest. Een kennismaking van beide kanten! Wij komen bij elkaar in de Westereintsjerke in Tersoal.
 

 
Anders-Vieren: Thomas-viering Anders-Vieren: Thomas-viering

Anders – Vieren: Thomas-viering op zondag 31 maart 2019 in de Nicolaas-kerk te Gauw
 
Wat is een Thomasviering? Deze is ontstaan in het Finse Helsinki en is gericht op mensen van wie het geloof niet zo rotsvast is, die het niet zeker weten of reserves tonen. In het spoor van de discipel Thomas, die (ten onrechte?) de ongelovige genoemd wordt.
Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangen en voor gelovigen met vragen. Onbelangrijk is of je wel of niet bij een kerk behoort. Mensen mogen er zijn met hun twijfels, hoop en verlangen. De vieringen zijn bedoeld voor hen die op zoek zijn naar ruimte en rust, eenvoud en meditatie, verwondering en verrassing. Zowel voor volwassenen als voor kinderen! 
De viering heeft een pastoraal karakter, geleid door verschillende mensen, zonder overdenking, met eigentijdse gebeden, muziek uit de traditie van Taizé, Iona, zowel van Huub Oosterhuis als uit de psalmen en de evangelische liederen.
Er is veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit.
Drie elementen staan centraal: bijbellezing, gebed en het samen delen van brood en wijn.
Belangrijk element is de “heilige chaos”. Dé gelegenheid bij uitstek waar mensen zich kunnen uiten over wat hen bezighoudt. Bijvoorbeeld in stille meditatie, een kaarsje branden, een gesprek met anderen, bloemschikken, luisteren naar muziek, formuleren van gebeden, een korte beamerpresentatie, verbeelding van het thema (dat nog wordt gekozen), etc.
Na deze “chaos”, die overigens in een rustige meditatieve sfeer verloopt, wordt de viering besloten met deling van brood en wijn en gebeden.
Een Thomas-viering is interactief, warm, open, respectvol en heeft een eigentijdse uitstraling.

Wie helpt mee met de voorbereiding? Er hebben zich al enkele enthousiastelingen opgegeven,
maar er kunnen nog wel een paar bij! Twintigers, dertigers, veertigers of u of jij?!
Opgeven kan bij
 

 
PIO: Programma voor Inspiratie en Ontmoeting PIO: Programma voor Inspiratie en Ontmoeting

Voor de komende tijd staan er weer mooie PIO-activiteiten op het programma.
 
Op woensdagochtend 6 maart februari 2019 organiseert PIO voor de laatste keer in dit winterseizoen weer een koffie-ochtend. 
Deze keer komen we om 10.00 uur samen in De Tuolle te Tersoal.
Het onderwerp is dan ‘Bidden’. 
Mensen van alle leeftijden die overdag tijd en gelegenheid hebben voor een gezellige ontmoeting en een goed gesprek, zijn van harte welkom.
Dat geldt uiteraard ook voor buren en of bekenden!

Tentoonstelling
Op zaterdag 23 maart wordt om 14.30 uur in de Nicolaaskerk te Gauw de tentoonstelling 
Kreatyf Lege Geaën geopend. Schilderijen, foto’s en gedenksteentjes van creatieve mensen uit de eigen streek worden hier acht dagen lang tentoongesteld.
De openingstijden zijn:
Zaterdag 23 Maart van 14.30 – 17.00 uur
Zondag 24 Maart van 14.00 – 17.00 uur
Maandag 25 Maart van 19.00 – 20.00 uur
Dinsdag 26 Maart van 19.00 – 20.00 uur
Woensdag 27 Maart van 19.00 – 20.00 uur
Donderdag 28 Maart van 19.00 – 20.00 uur
Vrijdag 29 Maart van 19.00 – 20.00 uur
Zaterdag 30 Maart van 14.00 – 17.00 uur
Zondag 31 Maart na de Thomasviering van 09.30 – 10.30 uur

is de tentoonstelling nog geopend tot de sluiting om 12.00 uur.

Hartelijk welkom en de toegang is gratis!

Zondagsreisje 19 mei
We verzamelen om 09.30 uur bij Postma Gauw, drinken samen koffie en vertrekken dan met eigen auto’s richting Mildam nabij Heerenveen. Daar bezoeken we als eerste de Ecokathedraal.  
Deze is ontstaan op een stuk grasland rond de jaren 70 van de vorige eeuw. Het gebied is gelegen aan de IJntzelaan in Mildam. Louis G. Le Roy begon met het zaaien van verschillende planten en heeft een groot aantal verschillende soorten bomen geplant. Vervolgens kreeg hij duizenden vrachtwagens met restmateriaal van stratenmakers (tegels, trottoirbanden, klinkers, putten etc.) die hij vervolgens stapelde tot bouwsels die wel 8 meter hoog werden. Doordat er geen cement gebruikt is kan de natuur haar gang gaan tussen de stenen: een mooie schuilplaats voor insecten en bijvoorbeeld vleermuizen, maar ook voor zaadjes van bloemen.
Het terrein staat op de lijst met Cultureel Erfgoed en wordt door mensen uit binnen- en buitenland bezocht om de unieke sfeer en begroeiing. Er wordt nog wekelijks door gestapeld aan de Ecokathedraal door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Na dit bezoek, rond 12 uur, rijden we naar het Openluchtmuseum It Damshûs in Nijbeets. Hier kunnen we lunchen en het museum bezoeken.
Het museum laat de bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandig-heden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd.
Daarnaast wordt een indruk gegeven van de verandering van het landschap als gevolg van de turfwinning. Zo krijgt de bezoeker een totaalbeeld van de sociaal-economische, politieke en landschappelijke geschiedenis van de laagveenderij in Opsterland en Smallingerland met als uitgangspunt Nij Beets.
Bij beide gelegenheden is een gids aanwezig die ons rondleidt en het een en ander kan vertellen.
Om ca 17.00 uur zijn we dan weer in Gauw.
Kosten: € 25, = p.p. U kunt zich opgeven bij
We hopen met elkaar op een gezellige en inspirerende dag.

Kloosterweekend?

In de afgelopen maanden bereikten ons nogal eens vragen om een kloosterweekend te organiseren. Wie hiervoor belangstelling heeft roepen we op om op donderdagavond 11 april om 20.00 uur naar de zaal bij de Westereinkerk van Tersoal te komen voor overleg en mogelijkheden!  Opgave via  
De PIO-commissie: Greet Bakker, Tineke Postma en Jur Majoor

 

 
Tweede gespreksronde Dorp en Kerk

Tweede gespreksronde Dorp en Kerk

De dorpskerk is bij uitstek de plek waar mensen samen kunnen komen. Of ze nu gelovig zijn of niet-gelovig.
De dorpskerk staat bij uitstek op die grens van vroeger en later. Enerzijds is er de vaak kleine geloofsgemeenschap die de eeuwenoude liturgie gaande houdt, maar het vaak moeilijk vindt om aan te sluiten bij de 'jeugd van tegenwoordig', anderzijds is er de betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap bij dat unieke gebouw in het dorp. ‘Zonder de kerk is ons dorp niet compleet’, zeiden dorpsbewoners tijdens de vorige dorpsgesprekken.
Kunnen we in de tussentijd niet gewoon de deuren openzetten en met elkaar in gesprek gaan? Niet over de vraag hoe als geloofsgemeenschap te overleven, maar over de vraag wat ons bindt als dorpsgemeenschap en hoe de kerk als instituut, als gebouw en als inspiratiebron hierin een rol speelt.
Ga nu eens niet tegenover elkaar staan als 'gelovigen' en 'niet-gelovigen' maar ga als dorpsbewoners aan tafel zitten en bevraag elkaar eens op wat je bezighoudt, wat je inspireert. Dat kan binnenkort weer tijdens de tweede gespreksronde over Dorp en kerk.
Één ding is wel duidelijk: de dorpskerken zijn in beweging!

Noteert u alvast? De dorpsgesprekken vinden in de komende weken plaats op
Woensdag 13 februari bij de familie P.J.Dijkstra in Raerd (buitenleden PKN-DLG)
Woensdag 20 februari in De Tuolle in Tersoal
Dinsdag 19 maart in Ús Gebou te Gauw
Woensdag 20 maart in het Dorpscultuurhuis Sint Maartenskerk te Sibrandabuorren
Woensdag 27 maart in Dorpshuis De Wier te Offingawier
De datum voor Goënga volgt z.s.m.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

 

 
Wandelgroep Wandelgroep

De eerste maandag ochtend  van de maand gaan we wandelen. We starten om 09.00 uur en lopen ongeveer één uur. In november liepen we zelfs om beurten achter de kinderwagen met Nicolette erin door het gebied van de Potten. Tijdens de wandeling wordt er een gedicht gelezen en na de wandeling drinken we met elkaar koffie/thee.
De volgende plaatsen waar we vandaan vertrekken zijn:
 
7 januari 2019 Fogelina (Goėnga)
6 februari 2019 ( gaan we naar Jorwert)
4 maart 2019 Hannie (Gau)
1 april 2019 Yfke (Tersoal)
 
Ieder van harte welkom om mee te wandelen!
 
Namens de Wandelgroep,
Gerda Janssen

 
Informatieboekje 2018-2019 Informatieboekje 2018-2019

Alles wat u wilt weten over de protestantse gemeente ‘De Lege Geaën" Dit informatieboekje wil een indruk geven van de gemeente en u de benodigde informatie geven over de organisatie en het functioneren van de gemeente.
U kunt het boekje via deze link: informatieboekje 2018-2019

 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 24-03-2019 om 11.00 uur !!
meer details

 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.