PKN
PKN De Lege Geaën
 
Bij de komende diensten Bij de komende diensten

Op de 5e zondag van de 40-dagentijd, op 7 april, is ds. Wim Warnar uit Heeg onze predikant. Hij is nog niet eerder bij ons in de gemeente geweest. Een kennismaking van beide kanten! Wij komen bij elkaar in de Westereintsjerke in Tersoal.

Zondag 14 april is het Palmpasen. De kinderen maken weer palmpasenstokken en we gedenken de intocht in Jeruzalem. Ook zal in deze dienst in Gau een kindje worden gedoopt: Andele, zoon van Allerd Krol en Fonny Postma uit Akkrum. Ds. Majoor heeft de leiding van de dienst  aanvang 9.30 uur.

In de week voor Pasen, de stille week, zijn er drie diensten:
Op donderdagavond 18 april, Witte Donderdag, vieren we het heilig Avondmaal in de kerk in Sibrandabuorren. Ds. Majoor gaat voor, en de dienst begint om 19.30 uur.

Op Goede Vrijdag, 19 april, is de dienst ook om 19.30 uur in de Vituskerk in Tersoal. Voorganger is dan ds. Gert Pennekamp van Oosthem.

Ds. Jan Zeldenrust uit Mantgum leidt de avondwake op Stille Zaterdag. We zijn dan bij elkaar om 21.30 uur in de kerk in Offingawier.

Zondag 21 april vieren wij het feest van Pasen. Ds. Majoor is de voorganger in de Westereintsjerke in Tersoal. De dienst begint om 9.30 uur. Lytse Krêft zingt, en zingt met de gemeente. De spaardoosjes van Kerk in Actie kunnen ingeleverd worden.

Op 28 april leidt mevr. Elly Stellinwerf-Vinke uit Woudsend de dienst in de kerk in Gau.  Mevr. Stellingwerf heeft al een paar keer eerder bij ons een dienst geleid. Aanvang 9.30 uur.

En op de eerste zondag in mei, 5 mei, bevrijdingsdag, is mevr. Map Vermeulen- v.d. Heuvel de voorganger in de ochtenddienst in Sibrandabuorren, om 9.30 uur. Zij is een oude bekende in onze gemeente!
 

 
PIO: Programma voor Inspiratie en Ontmoeting PIO: Programma voor Inspiratie en Ontmoeting

Voor de komende tijd staan er weer mooie PIO-activiteiten op het programma.
 
Zondagsreisje 19 mei
We verzamelen om 09.30 uur bij Postma Gauw, drinken samen koffie en vertrekken dan met eigen auto’s richting Mildam nabij Heerenveen. Daar bezoeken we als eerste de Ecokathedraal.  
Deze is ontstaan op een stuk grasland rond de jaren 70 van de vorige eeuw. Het gebied is gelegen aan de IJntzelaan in Mildam. Louis G. Le Roy begon met het zaaien van verschillende planten en heeft een groot aantal verschillende soorten bomen geplant. Vervolgens kreeg hij duizenden vrachtwagens met restmateriaal van stratenmakers (tegels, trottoirbanden, klinkers, putten etc.) die hij vervolgens stapelde tot bouwsels die wel 8 meter hoog werden. Doordat er geen cement gebruikt is kan de natuur haar gang gaan tussen de stenen: een mooie schuilplaats voor insecten en bijvoorbeeld vleermuizen, maar ook voor zaadjes van bloemen.
Het terrein staat op de lijst met Cultureel Erfgoed en wordt door mensen uit binnen- en buitenland bezocht om de unieke sfeer en begroeiing. Er wordt nog wekelijks door gestapeld aan de Ecokathedraal door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Na dit bezoek, rond 12 uur, rijden we naar het Openluchtmuseum It Damshûs in Nijbeets. Hier kunnen we lunchen en het museum bezoeken.
Het museum laat de bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandig-heden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd.
Daarnaast wordt een indruk gegeven van de verandering van het landschap als gevolg van de turfwinning. Zo krijgt de bezoeker een totaalbeeld van de sociaal-economische, politieke en landschappelijke geschiedenis van de laagveenderij in Opsterland en Smallingerland met als uitgangspunt Nij Beets.
Bij beide gelegenheden is een gids aanwezig die ons rondleidt en het een en ander kan vertellen.
Om ca 17.00 uur zijn we dan weer in Gauw.
Kosten: € 25, = p.p. U kunt zich opgeven bij
We hopen met elkaar op een gezellige en inspirerende dag.

Kloosterweekend?

In de afgelopen maanden bereikten ons nogal eens vragen om een kloosterweekend te organiseren. Wie hiervoor belangstelling heeft roepen we op om op donderdagavond 11 april om 20.00 uur naar de zaal bij de Westereinkerk van Tersoal te komen voor overleg en mogelijkheden!  Opgave via  
De PIO-commissie: Greet Bakker, Tineke Postma en Jur Majoor

 

 
Informatieboekje 2018-2019 Informatieboekje 2018-2019

Alles wat u wilt weten over de protestantse gemeente ‘De Lege Geaën" Dit informatieboekje wil een indruk geven van de gemeente en u de benodigde informatie geven over de organisatie en het functioneren van de gemeente.
U kunt het boekje via deze link: informatieboekje 2018-2019

 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

Gezinsdienst Westereinkerk Tersoal
datum en tijdstip 21-04-2019 om 9.30
Pasen.
Gezinsdienst 
Lytse Krêft meer details

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 28-04-2019 om 8.30
meer details

kerkdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 05-05-2019 om 9.30
meer details

 
Liturgisch bloemstuk
Bloemstuk 7-4-2019
 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.