PKN
PKN De Lege Geaën
 
Afscheidsdienst 19 januari 2020

Afscheidsdienst 19 januari 2020
Omzien, dat doen we bij de jaarwisseling. We kijken terug én vooruit, naar hoe het was én hoe het zal worden. 
Dat geldt ook voor onze kerkelijke gemeente en voor mijzelf.
Wanneer ík omkijk naar de acht en half jaar dat ik jullie dominee mocht zijn,
komt het woord dankbaarheid het eerste boven. Het was een voorrecht om veel vertrouwen te krijgen en er in een goede sfeer voor de mensen te mogen zijn.
Voor mensen van de Protestantse Kerk in De Lege Geaën en voor steeds meer andere mensen in de dorpen. Onze kerk werd steeds meer een ópen kerk: de grenzen tussen binnen en buiten de kerk werden vloeiend. 
Eén van de hoogtepunten voor mij en voor velen was dat we vanaf 24 augustus 2015 verder sámen gingen als de ene “Protestantse Gemeente De Lege Geaën”.
Met een nieuwe naam en met nieuw vertrouwen konden we verder!
Verbinding met mensen zag ik als de kern van mijn werk. Na 1000 visitekaartjes en ontelbare huisbezoeken heeft dat veel intensieve pastorale relaties opgeleverd. 
Een sterke verbinding heb ik ook ervaren in de meer dan 300 kerkdiensten waarin ik mocht voorgaan. In deze diensten werden 37 kinderen gedoopt, namen we afscheid van 41 overledenen en werden 10 huwelijken gezegend.
Ik heb heel veel bewondering en waardering voor de meer dan honderd mensen die in de afgelopen jaren voortdurend allerlei grote en kleine taken belangeloos in onze gemeente hebben vervuld.   
De halve cirkel bovenaan deze tekst is ópen en veelkleurig. Open naar elkaar, open naar buiten en open naar ‘Boven’. Onze levensopdracht is ómzien naar elkáár, oprecht aandacht schenken. Wie er met een gelovige blik naar kijkt, beseft dat er zó naar ons omgezien wordt door de goede God. Dat blijft!
Ik hoop velen van u nog te kunnen groeten bij de afscheidsdienst op zondagmiddag 19 januari 2020 in de Martenskerk te Sibrandabuorren.
Na 1 februari is het meer uit het oog, maar niet uit het hart! 
Seine en frede tawinske! Mei it jim goed gean!

Jur Majoor
 
 
Bij de komende diensten Bij de komende diensten

Zondag 19 januari neemt onze predikant ds. Majoor officieel afscheid van de PKN gemeente De Lege Geaen, in een dienst in de Sint Maartenskerk in Sibrandabuorren. Aanvang 14.00 uur, en iedereen is van harte welkom!

Midden in de Week van het gebed is er een gebedsbijeenkomst in de Vituskerk in Tersoal. Wij komen bij elkaar op woensdag 22 januari om 19.30 uur in Tersoal.

Op zondag 26 januari gaat ds. Maarten Mook uit Sneek voor in de kerk in Offingawier. De dienst begint om 11 uur. Ds. Mook is al een bekende voor ons!

Mevrouw Elly Stellingwerf uit Woudsend is onze voorganger op zondag 2 februari. Zij komt naar de kerk in Goënga, en de dienst begint om 9.30 uur. Wij hebben haar al vaker bij diensten ontmoet. Wy sjonge en lêze dan yn it frysk.

Ds. Jur Majoor komt op 9 februari voorgaan in de ochtenddienst in Gau. Aanvang 9.30 uur, en we hopen dan met elkaar het Avondmaal te vieren.
 
 
Wandelen

Wandelen
In 2020 zijn we weer van plan om met een groepje te wandelen, meestal de eerste maandag van de maand. We starten om 9.00 uur.
 
Hieronder data en naam vanwaar we starten:
6 januari: Yfke Buma, 
3 februari: Mieke Hospes
9 maart: Fogelina v.d. Meer
6 april: Anneke v.d. Meer
4 mei: Hannie Bakker
 
Allen die zin, tijd en gelegenheid hebben, hartelijk welkom om mee te lopen!
Gerda Janssen 06-30899000
 
Koffie ochtenden

Koffie ochtenden
De koffie-ochtenden werden in het afgelopen seizoen heel goed bezocht!
Ook in het komende half jaar gaan we deze ontmoetingen weer organiseren.
Noteert u de volgende vrijdagen en plaatsen?

Vrijdag 10 januari 2020 in dorpshuis Ús Gebou te Gauw
Deze keer ook een verzoek: wilt u mij eens onderwerpen doorgeven
die we samen kunnen bespreken?

Iedereen die overdag tijd en gelegenheid heeft is hartelijk welkom!
We beginnen om 10.00 uur en neemt u vooral uw buren of bekenden mee.
Jur Majoor
 
 
Informatieboekje 2020 Informatieboekje 2020
Alles wat u wilt weten over de protestantse gemeente ‘De Lege Geaën" Dit informatieboekje wil een indruk geven van de gemeente en u de benodigde informatie geven over de organisatie en het functioneren van de gemeente.
U kunt het boekje via deze link:  informatieboekje 2020
 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

Kerkdienst Offingawier
datum en tijdstip 26-01-2020 om 11.00
Zondag in de week van het gebed meer details

Kerkdienst Goenga
datum en tijdstip 02-02-2020 om 9.30
Frysk sjonge/leze? meer details

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 09-02-2020 om 9.30
Heilig Avondmaal meer details

 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.