PKN
PKN De Lege Geaën
 
Kind op Schoot Dienst!

Kind op Schoot Dienst!

8 maart 15.30 uur in "us Gebou"  te Gauw

Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar,
kom samen met je vader, moeder, opa/oma en/ of pake/beppe!!
Thema "Mozes"
Nemen jullie zelf ook een knuffel of een pop mee?
De liedjes kunnen jullie alvast oefenen,
zie: www.pkn-dlg.nl/kindopschootdienst

 
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.
 

 
40 Dagentijd: Open je handen-week 2

40 Dagentijd: Open je handen-week 2

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Handen.
Je kunt ze uit de mouwen steken of ze vouwen tot een gebed. Je kunt ermee uitdelen of juist iets aanpakken. Een hand steek je op in een groet en je legt je hand op iemands schouder om te troosten. Wat doen we veel met onze handen!

Open uw handen en kijk eens aandachtig naar wat u hebt. Wat kunt u delen? Een glimlach, een uurtje tijd, uw aandacht of uw geld. In het bijbelverhaal voedde Jezus een menigte met maar vijf broden en twee vissen. Een klein gebaar doet soms al wonderen. We nemen veertig dagen de tijd om onze zegeningen te tellen en met handenvol uit te delen! Samen ontdekken we wat we kunnen geven aan mensen in de buurt en aan naasten ver weg.

Met open handen.
De komende 40 dagen sparen we elke week voor een ander doel.

Week 2 1- 7 maart   Steun zoeken in de Bijbel.
In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Maar ze weten nauwelijks te overleven. Veel van hen zijn christen en zoeken steun in de plaatselijke kerken.Dankzij Simply the Story, een bijbelvertelmethode van het Bijbelgenootschap van de Golfstaten, lukt het de kerken om taal- en cultuurverschillen te overbruggen. Ze bemoedigen de vaak ongeletterde gastarbeiders met een goed verteld bijbelverhaal. In groepen praten ze over het verhaal door en passen ze het toe op hun eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en gemeenteleden trainen in deze methode. “Door de training heb ik geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Het is een grote zegen voor ons,” vertelt Jelyn.

U kunt de spaardoosjes inleveren tijdens de kerkdienst van eerste Paasdag, 5 april om 9.30 uur in de Westereinkerk te Tersoal.
 

 
Voorjaarsconcert Chr. Gemengd koor “Lytse Krêft”.

Voorjaarsconcert Chr. Gemengd koor “Lytse Krêft”.

Zondag 15 maart ’s middags om 3 uur verzorgt het Chr. Gemengd koor “Lytse Krêft” uit Gau en omstreken een concert in de kerk van Sibrandabuorren.  Naast optredens van het koor worden er ook gastoptredens verzorgd. Albert Abma begeleidt ons op het orgel en verzorgd een muzikaal intermezzo.Bij enkele liederen wordt het koor begeleid door Anneriek Sieperda en Margje Koudenburg op de djembe.  Jeldou Dotinga en haar dochter Fenna Dijkstra  spelen samen  op de saxofoon. Mannengroep  ” de Matrozen”  uit de ”Lege geaen”  gaan enkele liederen zingen met en zonder het koor. Het beloofd een gevarieerde muzikale middag te worden. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij. Wel houden we bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten.
 

 
Bernegeaen: Het veertigdagen project: Met open handen

Bernegeaen: Het veertigdagen project: Met open handen

Heb je wel eens goed naar je handen gekeken? Rare dingen zijn het eigenlijk!

De meeste mensen hebben er twee, met in totaal tien vingers.

Met je handen kun je van alles doen. Je kunt dingen vastpakken, maar je kunt er ook dingen mee weggeven. Je kunt zwaaien met je handen. Iemand een hand geven. Ze laten wapperen als je iets moet doen. Je kunt je handen vragend openen als je iets niet weet. Je kunt ze openen om iets te ontvangen.

In deze veertigdagentijd gaat het over open handen en wat je daar allemaal mee kunt doen.
Bij Bernegeaën zullen we het hebben over het meisje Eef. Iedere week zal zij op een poster te zien zijn. Zij doet ook steeds iets met haar handen.

De posters vormen met elkaar een stripverhaal. Op de posters zie je Eef, die helemaal alleen met de trein naar pake en beppe reist.

Hoewel.. Als je goed kijkt, zie je dat ze niet helemaal alleen is. Haar pake zit ook in de trein, maar hij verkleedt zich zodat ze hem niet herkent.

Als wij op weg gaan naar Pasen, lijken we een beetje op Eef. We zijn onderweg, we weten nog niet precies wat we onderweg zullen meemaken.

Maar als we goed kijken, zien we dat er steeds al iets van Pasen te zien is. Je kunt op weg gaan naar het feest van het nieuwe leven, maar dat leven gaat ook steeds al een beetje met je mee. Wie zijn handen opent, krijgt daar iets van te zien.
Als de kinderen aan het eind van de dienst de kerk binnenkomen zullen we de posters laten zien en het verhaal daarbij vertellen.  
De leiding van Bernegeaën.
 

 
Actie Present

Actie Present

Op 8 maart is er een speciale kerkdienst waarin mensen zich kunnen op geven om met een project via Present mee te doen. Van te voren (vanaf half februari) worden flyers huis aan huis verspreid. U kunt zich alvast digitaal opgeven op de volgende pagina: Stichting Present- De Lege Geaen
 

 
Veilingmeester Jelmer Molenaar leidt De Legeansters naar superopbrengst € 250,45

Veilingmeester Jelmer Molenaar leidt De Legeansters naar superopbrengst € 250,45

Wat was het spannend vrijdag 6 februari in Ús Gebou in Gauw. Voor de tweede keer deed een groep van onze jeugd mee aan het online-spel Sirkelslag. Zo’n 6000 jongelui deden mee. Voor de jeugd was het natuurlijk afwachten: wat had de leiding voor hen in petto? Het doel van deze spelavond was geld op te halen voor Kinderen in de Knel, een project in India van Kerk in Actie. Het gaat hierbij om de kinderen die in de kledingindustrie werken en niet naar school kunnen.De jury bestond uit Machteld Ypma en Timen van Gelderen. De spellen waren helemaal toegespitst op de kledingindustrie: knippen, plakken, tekenen en ook bewegen. Nou dat ging allemaal prima. Maar alles zou draaien om de veiling die de jeugd moest organiseren. Immers, die moest het geld opbrengen. Na wat eten en drinken ging onze jeugd op pad om spullen te halen. Het duurde niet lang en de tafels lagen vol met spullen. Het wachten was nu op de ouderen met beurzen met geld. Gelukkig kwamen die, al hadden wij gehoopt op meer. Jelmer Molenaar wierp een onbekend van zichzelf naar voren, namelijk het talent van veilingmeester. Hij deed dat met veel overtuiging, waarbij de andere jongens en meisjes de spullen aandroegen. En het resultaat mocht er zijn: € 250,45. De totale opbrengst was € 45.000,-. Al met al, het was een geslaagde avond. Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij. En wie weet, met nog meer deelnemers.

Bedankt Sterre Guljé, Piter Gerbrandy, Sybiel van der Goot, Marrit Oosterbaan, Kristia Dotinga, Jente Bakker, Jelle de Groot, Marcel de Groot, Wytske Boschma, Wytse Symen Boschma, Gerben Wierda en Jelmer Molenaar. Zie ook de andere foto’s op deze site(=link). (HvG)

 
eerste woensdag van de maand!

eerste woensdag van de maand!

Het was weer zover, de eerste woensdag van de maand: wandelen. Het thema van deze woensdag was: met hart en ziel geloven! Het was prachtig, winters weer. We vertrokken vanaf Gauw, richting Spears en Goënga en weer terug naar Gauw, een rondje van 7 kilometer. Er werd gepraat, gekwebbeld, meegeleefd en meebeleefd met de verhalen van anderen. Er werd gediscussieerd over de vraag of je met hart en ziel moet geloven om belijdenis te kunnen doen, zoals Jan en Etta en Winny en Hans. Met hart en ziel geloven is net zoiets als gelukkig zijn, dat zijn momenten. De ene keer lukt het beter, dan de andere keer. En voor iemand was het ook oprecht geloven dat je elke dag opnieuw mag beginnen! Na een lekker kopje koffie/thee ging iedereen weer huiswaarts.
 
De volgende keer is 4 maart vanuit Poppenwier. De start is in de schuilkelder, waar we beginnen met een pelgrimsgebed. Iedereen is van harte welkom!
 

 
Heilig Avondmaal- Gezinsdienst

Heilig Avondmaal- Gezinsdienst

  
Meer foto's gemaakt door Sybren Abma vindt u in het fotoalbum.

 
Oproep aan alle jongeren van 12-25 jaar in de Lege Geaën

Oproep aan alle jongeren van 12-25 jaar in de Lege Geaën

Let’s do it together!

Bezig zijn met geloof is niet alleen samen praten of lezen, maar vooral ook DOEN!

Op zaterdagmiddag 7 maart 2015 organiseert de diakonie van PKN De Lege Geaën (samen met Stichting Present) daarom een vrijwilligersactie door jongeren voor ouderen van een zorgcentrum.

Doe jij ook mee? Denk aan: wandelen met ouderen, samen creatief bezig zijn, een potje kaarten of dammen, of een klusje binnen het zorgcentrum doen. Dit natuurlijk onder begeleiding van vrijwilligers. Je hoeft geen ervaring te hebben hiermee, je aanwezigheid is al heel mooi!

Waar: Om 13.30 uur verzamelen bij Us Gebou in Gau. We gaan naar een zorgcentrum in Sneek. Rond 16.00 u zijn we daar klaar en gaan we weer naar Gau. We halen iets warms te eten en zullen de middag afsluiten met een gezellige maaltijd (tot ongeveer 17.30 u).

We hopen dat jij je wilt inzetten voor een ander, en neem gerust je vrienden mee. Laat voor 14 februari weten of je meedoet via of via de leiding van je jeugdkerk, catechesegroep of leiding 16+ en 20+ groep.

 
Taizé-reis 2015

Taizé-reis 2015

Voor jongeren uit De Lege Geaën die eens een reis naar Taizé mee willen maken, bestaat er ook in 2015 weer de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Bogerman-Taizé-reis. Hieronder vind je alle informatie.

Volwassenen kunnen als begeleider ook mee om samen met de jongeren de spiritualiteit van Taizé te ervaren.         info: klik op: lees meer>>>>

lees meer >>
 
Informatieboekje 2015

Informatieboekje 2015

Alles wat u wilt weten over de protestantse gemeente i.w.‘De Lege Geaën" Dit informatieboekje wil een indruk geven van de gemeente en u de benodigde informatie geven over de organisatie en het functioneren van de gemeente.
U kunt het boekje via deze link: downloaden of opvragen bij "het kerkelijk bureau": Pieter Fokkens.

 
APP voor PKN De Lege Geaën!

APP voor PKN De Lege Geaën!


Tijdens de Mienskipsmerke lanceerden we de APP voor PKN De Lege Geaën! (we hadden echter te weinig internetverbinding om echt in actie te komen...)

Deze app bevindt zich nog in een opstartfase; we hopen u met deze App de komende tijd met info, kerkdiensten en overige bijzonderheden te voorzien.

De app is geschikt voor zowel android als IOS-apparaten (smartphone, tablet). De app is gratis te downloaden via de play store of de app store. Hieronder staat beschreven hoe de app kan worden gedownload vanuit de play store.  Leest u voor de instructies vooral verder bij lees meer....

 

lees meer >>
 
PKN-DLG op Facebook

PKN-DLG op Facebook


"Like" Pkn-dlg is nu ook te vinden op facebook (link); www.facebook.com/pkndlg

 
Privacy en correcties

Privacy en correcties

lees meer >>
 
 

Spiritueel wandelen: Zegenbede
datum en tijdstip 04-03-2015 om
meer details

Kind-Op-Schoot-Dienst, Us Gebou-Gau
datum en tijdstip 08-03-2015 om 15.30
meer details

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 08-03-2015 om 9.30
meer details

Voorjaarsconcert Chr. Gemengd koor “Lytse Krêft”.
datum en tijdstip 15-03-2015 om 15.00
meer details

 
Utrecht 22-2-2015

meer foto's in het fotoalbum
 
CONTACT

Predikant

Pastorale zorg

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.