PKN
PKN De Lege Geaën
 
Bij de komende diensten Bij de komende diensten
Pinksteren op zondag 9 juni, vieren wij dit jaar op de Potten, waar de bekende Rob Favier, 'de zingende dominee', de dienst zal verzorgen. Iedereen is om 10 uur van harte welkom!

Op zondag 16 juni gaat dhr. Emo van Halsema uit Kampen voor in de kerk in Gau. Hij is een bekend gezicht in onze gemeente. De dienst begint om 9.30 uur.

We zijn gewend om de 'overstap' van de jeugd van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te markeren met een dienst, de zgn. overstapdienst. Dit jaar houden we de dienst op 23 juni om 9.30 uur in de Westereintsjerke in Tersoal. Voorganger is ds. Majoor.

Een fryske tsjinst staat op het rooster voor zondag 30 juni. Voorganger is theoloog en schrijver Drs. Willem Abma uit Leeuwarden. Wij komen bij elkaar in de Sint Maartenskerk in Sibrandabuorren om 9.30 uur.

Op zondag 7 juli is mevr. S. Aardema uit Menaam de voorganger in de dienst in de kerk in Goënga. Zij ging niet eerder voor in onze gemeente! Aanvang 9.30 uur, en wij sjonge en lêze in deze dienst in het fries.
 
 
Bouwen met de Bouma’s – het nieuw tweejarig project van de Diakonie

Bouwen met de Bouma’s – het nieuw tweejarig project van de Diakonie
Op snein 3 febrewaris wie der nei ôfrin fan ‘e tsjerketsjinst in gearkomst yn Ús Gebou wêr Willem en Mony Bouma de stifting ‘Bouwen met de Bouma’s’ presintearden.
‘De oprjochting fan ‘Bouwen met de Bouma’s wie yn 2005, troch de famylje Bouma. Dizze famylje bestie út in húshâlding fan 13 bern wer fan ien as missionaris wurke yn Súd-Africa. De hiele famylje stie efter it plan om meielkoar dizze broer te stypjen mei syn wurk.
Yn 2006 binne 4 broers nei Zambia gien om der, mei de pleatselike boufakkers,
in gebouw del te setten wat brûkt wurdt om minsken mei hiv en aids te helpen,
en om harren libben in bytsje better drage te kinnen.
It jier derop is de tsjerke grutter makke.
Der binne yn al dizze jierren 26 skoallokalen bouwt, dat freget per 2 lokalen
± € 40.000. Dat moat allegear opbrocht wurde troch aksjes en donaasjes. Ek binne der op ferskillende plakken wetterputten slein! 
Wy krije fan in hiel soart minsken steun by ús wurk en der binne wy tige tankber foar. Wat is der moaier om meielkoar dy minsken yn Zambia foarút te helpen?’
 
 
Jo krije ek hiel moaie yndrukken fan harren projekten op FaceBook!
Út namme fan de famylje Bouma: ‘Noch tige tank foar jimme ynset foar de B.m.B. Groetnis, Willem en Mony Bouma’
 
Tige oanbefelle troch dûmny Jur Majoor
 
PIO: Programma voor Inspiratie en Ontmoeting PIO: Programma voor Inspiratie en Ontmoeting
Voor de komende tijd staan er weer mooie PIO-activiteiten op het programma.
 
Zondagsreisje 19 mei
We verzamelen om 09.30 uur bij Postma Gauw, drinken samen koffie en vertrekken dan met eigen auto’s richting Mildam nabij Heerenveen. Daar bezoeken we als eerste de Ecokathedraal.  
Deze is ontstaan op een stuk grasland rond de jaren 70 van de vorige eeuw. Het gebied is gelegen aan de IJntzelaan in Mildam. Louis G. Le Roy begon met het zaaien van verschillende planten en heeft een groot aantal verschillende soorten bomen geplant. Vervolgens kreeg hij duizenden vrachtwagens met restmateriaal van stratenmakers (tegels, trottoirbanden, klinkers, putten etc.) die hij vervolgens stapelde tot bouwsels die wel 8 meter hoog werden. Doordat er geen cement gebruikt is kan de natuur haar gang gaan tussen de stenen: een mooie schuilplaats voor insecten en bijvoorbeeld vleermuizen, maar ook voor zaadjes van bloemen.
Het terrein staat op de lijst met Cultureel Erfgoed en wordt door mensen uit binnen- en buitenland bezocht om de unieke sfeer en begroeiing. Er wordt nog wekelijks door gestapeld aan de Ecokathedraal door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Na dit bezoek, rond 12 uur, rijden we naar het Openluchtmuseum It Damshûs in Nijbeets. Hier kunnen we lunchen en het museum bezoeken.
Het museum laat de bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandig-heden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd.
Daarnaast wordt een indruk gegeven van de verandering van het landschap als gevolg van de turfwinning. Zo krijgt de bezoeker een totaalbeeld van de sociaal-economische, politieke en landschappelijke geschiedenis van de laagveenderij in Opsterland en Smallingerland met als uitgangspunt Nij Beets.
Bij beide gelegenheden is een gids aanwezig die ons rondleidt en het een en ander kan vertellen.
Om ca 17.00 uur zijn we dan weer in Gauw.
Kosten: € 25, = p.p. U kunt zich opgeven bij
We hopen met elkaar op een gezellige en inspirerende dag.

Kloosterweekend?

In de afgelopen maanden bereikten ons nogal eens vragen om een kloosterweekend te organiseren. Wie hiervoor belangstelling heeft roepen we op om op donderdagavond 11 april om 20.00 uur naar de zaal bij de Westereinkerk van Tersoal te komen voor overleg en mogelijkheden!  Opgave via  
De PIO-commissie: Greet Bakker, Tineke Postma en Jur Majoor

 
 
Informatieboekje 2018-2019 Informatieboekje 2018-2019
Alles wat u wilt weten over de protestantse gemeente ‘De Lege Geaën" Dit informatieboekje wil een indruk geven van de gemeente en u de benodigde informatie geven over de organisatie en het functioneren van de gemeente.
U kunt het boekje via deze link: informatieboekje 2018-2019
 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 16-06-2019 om 9.30
meer details

Overstapdienst Westereinkerk Tersoal
datum en tijdstip 23-06-2019 om 9.30
meer details

kerkdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 30-06-2019 om 9.30
Fryske  Tsjinst meer details

 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.