PKN
PKN De Lege Geaën
 
Bij de komende diensten Bij de komende diensten

  • Drs. G. Willem Abma uit Leeuwarden gaat voor in de ochtenddienst van 22 januari in de Westereintsjerke in Tersoal. Het is een fryske tsjinst en er is koffie en thee na afloop.Willem Abma is ook bekend als de Friese dichter en schrijver Daniël Daen. Hij heeft theologie gestudeerd in Groningen en was jarenlang godsdienstleraar in het voortgezet onderwijs. Via de leden van de boekenclub in onze streek, die zijn werk lazen, hebben wij hem uitgenodigd!
  • Zondag 29 januari preekt ds. Majoor in de kerk in Sibrandabuorren. Er is bernewurk voor de schoolgaande jeugd en kinderoppas in de school, achter de kerk! Aanvang 9.30 uur.
  • Op zondag 5 februari om 9.30 uur hopen we met elkaar het Avondmaal te vieren in een gezinsdienst in de kerk in Gau. Ook voor de kinderen is er plaats in de dienst. Er is oppas in Us Gebou.

 
Leesclub PKN DLG

Leesclub PKN DLG

Vanaf februari starten we weer met een leesclub. Wil je meedoen? Je kunt je aanmelden bij We kiezen gezamenlijk 4 boeken en komen dan 4 keer bij elkaar. Van harte welkom!

 
PIO tipt

PIO tipt

Nijkleaster Jorwert zaterdag 18 februari 2017 – Vasten in de veertig-dagen-tijd voor Pasen
Aan het begin van de 40-dagen-tijd voor Pasen staan we stil bij wat vasten is. We gaan terug naar de geschiedenis van het vasten, de verschillende tradities en trekken het door naar het hier en nu. Vasten draait niet meer alleen om eten (geen snoep en koekjes), maar om het loslaten van vaste gewoontes. Door los te laten ontstaat er ruimte voor iets anders, voor anderen. Na deze dag over vasten bieden we op donderdagavonden tot Pasen het programma ‘vieren en vasten’ aan.
Aanmelden via de website van Nijkleaster: https://nijkleaster.frl

 
Wandelen

Wandelen

Woensdag 12 januari is er door weer en wind gewandeld. Voor deze wandeling krijgen de deelnemers de volgende tekst:
Zeg niet tegen het leven:
‘Zodra alles op zijn plaats valt,
zal ik vrede vinden.’
Maar zeg:
‘Vind vrede en alles 
zal op zijn plaats vallen
.’
Deze woensdag vertrekken we om 9.00 vanuit Goaiingea richting Sneek. We beginnen de wandeling altijd met het voorlezen van de pelgrimszege van Iona:
De frede fan’e greiden wês oer dy
de frede fan mar en lân.
De frede fan’e loften wês oer dy,
de frede fan waad en strân.
Djippe frede mei komme oer dy
mei Gods frede no groeie yn dy.


In de kapel van op de Rooms-Katholieke begraafplaats van de Sint Martinuskerk schuilen we even voor de regen. Op de terugreis waaien we vanzelf terug naar Goaiingea, waar we na afloop van de wandeling een heerlijk kop koffie drinken.

De volgende wandeling is gepland op woensdag 1 maart. Wil je ook meedoen? Meld je aan bij

 
De maand van de spiritualiteit

De maand van de spiritualiteit

Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit willen aansluiten bij deze groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien.
Spiritualiteit kan heel concreet evenwicht, voeding en richting geven in een complexe wereld. Richting voor een betere omgang met de medemens, onze leefomgeving en onze planeet. Door met aandacht voor wat er écht toe doet te leven, door bewuster te werken en met anderen om te gaan, vinden we balans, kan het leven gaan bruisen en leven we met ‘hartstocht’. Spiritualiteit is een breed begrip. Binnen en buiten de kerken is spiritualiteit zowel verbonden met de relatie God-Mens, als aan levenskunst. 
Ook in De Lege Geaën zijn mensen in gesprek over spiritualiteit. Als u daar ook belangstelling voor hebt, kunt u zich opgeven per email of d.m.v. een app naar 0650749511

 
Markt van Hoop voor Beautiful Kidz Namibia Markt van Hoop voor Beautiful Kidz Namibia

11 februari 2017 van 16:00 – 20:00 uur in ûs Gebou te Gau
Maak dat het voor de kinderen in Namibië ook een mooi 2017 wordt. Zet je in voor het goede doel, Hulporganisatie Beautiful Kidz Namibia.  
Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibië telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan!
De hulp die Beautiful Kidz biedt, betreft onder meer:
– Kleuterschool
– Opleiding voor kleuterschoolleidster
– Bijlessen en huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd
– Jeugdclubs
– Avontuurkampen
– Wijkwerk
– Projecten voor volwassenen
De Nederlandse stichting stelt zich onder meer tot doel het bijeenbrengen van de nodige financiële middelen voor dit prachtige werk.
Wij zoeken mensen die:

  • een cake willen bakken of soep willen koken.
  • creatieve creaties willen maken en of willen verkopen op deze markt, denk aan handwerk, cupcakes, keramiek, eigen gemaakte sieraden, vogelkastjes, voederplankjes, sfeerlichtjes etc.
  • op de middag zelf bij een spelletje willen helpen.
  • een prijsje beschikbaar willen stellen. Dit kan je vanaf nu inleveren bij Postma  Bloem en Groen de Eker 1 Gau.
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor het goede doel en samen met anderen de handen uit de mouwen te steken geef je dan op bij:
Tineke Postma ☎0515-521227 of via mail
Janke Gerbrandij ☎0566-601788 of via mail
Samen kunnen we meer!

 
Kinderwerk

Kinderwerk

Bij de kerkdiensten van 15 januari, 29 januari en 5 februari is er weer kinderwerk.
Mirjam Buma en Sibbel de Jong zullen dit verzorgen. Het kinderwerk rooster met de naam van de vrijwilliger wordt doorgaans vermeld bij de agenda van de kerkdiensten op de website, in Bijeen en op de App.

 
Reis Malta- in de voetsporen van Paulus Reis Malta- in de voetsporen van Paulus

Beste mensen,
Het is al weer twee jaar geleden dat we een prachtige gemeentereis hebben gemaakt naar Israël. We sloten toen de week af met een bezoek aan de haven van Caesarea. Daar waar de profeet Paulus twee jaar gevangen heeft gezeten. (Handelingen 23 vers 23-35) Toen Paulus over werd gebracht naar Rome leed hij schipbreuk op Malta ( Hand 27). Het leek ons dan ook een leuk idee om Paulus te volgen en een reis te organiseren , in samenwerking met Drietour, naar Malta. Gedurende deze boeiende 8-daagse reis, leer je niet alleen het afwisselende Malta en Gozo beter kennen, maar volg je letterlijk de voetsporen van Paulus.  

Reisdata is van 20-27 september 2017, gezien de warmte de beste tijd.
Reisduur 8 dagen.
Volledig verzorgde reis.
Reissom circa € 1130,- per persoon.
Maximaal 35 personen. Goed ter been.

Het reis dagprogramma kunt u hier downloaden 
(klik op tekst)

Mocht u interesse hebben in bovenstaande dan bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond die zal worden gehouden op  maandagavond 16 januari 2017 in Us Gebou te Gau 20.00 uur. Arie Kammeraat zal dan namens Drietour u meer vertellen over deze boeiende reis.

Hartelijke groeten,
Jorrit Jorritsma.
 

 
Informatieboekje 2017 Informatieboekje 2017

Alles wat u wilt weten over de protestantse gemeente ‘De Lege Geaën" Dit informatieboekje wil een indruk geven van de gemeente en u de benodigde informatie geven over de organisatie en het functioneren van de gemeente.
U kunt het boekje via deze link:  downloaden .

 
Mediavoorziening PKN De Lege Geaën

Mediavoorziening PKN De Lege Geaën

Mediavoorziening in PKN De Lege Geaën
Al een ruime tijd werken we in de gemeente met een aantal mediavoorzieningen. Hieronder berichten wij u ter informatie welke voorzieningen wij hebben:
 
* Bijeen: Het nieuwsblad van de kerk. Deze verschijnt eens in de drie weken digitaal. Hierin de laatste berichten, lief en leed, overzicht kerkdiensten, oproepjes, nieuws uit de kerkenraad/predikant, etc.
Wilt u een bijdrage leveren in Bijeen? Wilt u in de verzendlijst worden opgenomen?
We maken gebruik van een algemeen emailadres:
 
* Website: Op onze website http://www.pkn-dlg.nl vindt u de laatste nieuwsberichten ook terug, kunt u fotoboeken bekijken. Ook op de website een overzicht van alle kerkdiensten en contactpersonen van de afdelingen in de kerkgemeente.
Wilt u een bijdrage leveren op de website? Heeft u vragen/opmerkingen?
We maken gebruik van een algemeen emailadres:
 
* Facebook: Leuke nieuwtjes en weetjes vanuit de gemeente melden wij op facebook. Like onze nieuwsberichten of volg ons!
De link voor Facebook: https://www.facebook.com/pkndlg

* App: Er bestaat ook een App voor onze gemeente. Het aantal actieve gebruikers stijgt gestaag. Met deze App wordt u op de hoogte gehouden van nieuwsberichten over de kerkdiensten, activiteiten en bijzonderheden.
De instructies om deze App te downloaden vindt u op de homepagina van de website www.pkn-dlg.nl
 
Lijkt u het leuk om onderdeel te maken van het mediateam? Wij kunnen soms wel een extra ondersteuning gebruiken! Wij horen het graag op

* Wist u dat het beamerteam gemakkelijk te bereiken is?
Ook het beamerteam werkt met één mailadres. Wel zo handig want zo bereikt u alle leden van het beamerteam.
Zij kijken onderling naar de verwerking van deze mail. Mail beamerteam:

 
APP voor PKN De Lege Geaën!

APP voor PKN De Lege Geaën!


Tijdens de Mienskipsmerke lanceerden we de APP voor PKN De Lege Geaën! (we hadden echter te weinig internetverbinding om echt in actie te komen...)
De app is geschikt voor zowel android als IOS-apparaten (smartphone, tablet). De app is gratis te downloaden via de play store of de app store. Hieronder staat beschreven hoe de app kan worden gedownload vanuit de play store.  Leest u voor de instructies vooral verder bij lees meer....

 

lees meer »
 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

kerkdienst Westereinkerk Tersoal
datum en tijdstip 22-01-2017 om 9.30
Fryske tsjinst
koffie drinken na meer details

Deel je leven tijdens een wandeling!
datum en tijdstip 01-02-2017 om
meer details

Sirkelslag
datum en tijdstip 05-02-2017 om
meer details

 
Winter

Kerk Offingawier
foto: Auke Landman
 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.